ประกาศผลสอบตำรวจ ผลสอบตำรวจ 2552

advertisements

ประกาศผลสอบตำรวจ ผลสอบตำรวจ 2552 บัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบัญจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552  สายป้องกันและปราบปราม (ปป.1)


http://www2.oae.go.th/zone/zone4/im/1.JPG

http://www2.oae.go.th/zone/zone4/im/2.JPG

http://www2.oae.go.th/zone/zone4/im/3.JPG

http://www2.oae.go.th/zone/zone4/im/4.JPG

ประกาศผลสอบตำรวจ ผลสอบตำรวจ 2552 บัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบัญจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552  สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2)

http://www2.oae.go.th/zone/zone4/im/2-1.JPG

ท่านสามารถดู ประกาศผลสอบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม (ปป.1) ต่อที่  >> http://www.policeadmission.com/root2/ct/07/name7-3.pdf

ท่านสามารถดู ประกาศผลสอบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) ต่อได้ที่นี่  http://www.policeadmission.com/root2/ct/00/name00-3.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top