ปลาอานนท์

advertisements

http://www.dmc.tv/forum/index.php?act=attach&type=post&id=9902รูปแนบ

มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายตอนเหมือนกันครับเช่น ค้นหาจากพระไตรปิฎก ออนไลน์ ของ DMC

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 1
446 ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์เล่มที่ 17 หน้า 446
… จริงอยู่ คนคุยโตย่อมเป็นเหมือนปลาอานนท์. เล่ากันว่า ปลาอานนท์ (ชอบ) เอาหางอวดปลา (พวกอื่นและ) เอาศีรษะอวดงู ให้ (ปลาและงูเหล่านั้น) รู้ว่าเราเป็นเช่นกับพวกท่าน. บุคคลผู้คุยโต ก็เช่นนั้นเหมือนกัน เข้าไปหานักพระสูตร หรือนัก พระอภิธรรมใด ๆ ย่อมกล่าวกะท่านนั้น ๆ อย่างนี้ว่า ผมประพฤติประโยชน์เพื่อ ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายต้องอนุเคราะห์ผม ผมจะไม่ทิ้งพวกท่านหรอก ดังนี้. เมื่อเป็นอย่างนี้แลนักพระสูตรและนักอภิธรรมเหล่านั้นก็จักสำคัญ (เธอ) ว่า ผู้นี้มีความเคารพยำเกรงในเราทั้งหลาย ความโอ้อวดนี้แล

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม 2
276 สารัตถปกาสินี อรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรคเล่มที่ 26 หน้า 276
…. ก็ในมหาสมุทร ปลาใหญ่ชื่อ ติมิ ยาว ๒๐๐ โยชน์ ปลาติมิงคละ ยาว ๓๐๐ โยชน์ ปลาติเมรปิงคละ ยาว ๕๐๐ โยชน์. ปลา ๔ อย่าง เหล่านี้ คือ ปลาอานนท์ ปลาปนันทะ ปลาอัชโฌหาระ ปลามหาติมิ ยาวตั้งพันโยชน์. ในปลาทั้ง ๔ อย่างนั้น ท่านแสดงด้วยปลาติเมรปิงคละ นั่นเอง. เมื่อมันกระดิกหูขวา น้ำในพื้นที่ตั้ง ๕๐๐ โยชน์ ก็จะเคลื่อนไหว หูซ้าย หาง หัว ก็เหมือนกัน. แต่เมื่อมันกระดิกหูทั้ง ๒ ฟาดหางเอียงหัว ไปมาเริ่มจะเล่นน้ำที่คนเอาใส่ภาชนะ น้ำในที่ ๗-๘ ร้อยโยชน์ก็กระเพื่อม เหมือนยกขึ้นตั้งบนเตา น้ำในพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ โยชน์ก็ไม่อาจจะท่วม หลัง (ของมัน). มันพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “ชนทั้งหลายกล่าวว่า มหาสมุทร นี้ลึก ความลึกของมหาสมุทรนั้นอยู่ที่ไหน. พวกเราไม่ได้น้ำแม้เพียงที่จะ ท่วมหลังของพวกเราได้” ในข้อนั้น พึงกล่าวว่า “มหาสมุทรตื้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 1
648 ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ 62 หน้า 648
ใน อดีตกาล มหาสมุทรแห่งหนึ่งมีปลาใหญ่อยู่ ๖ ตัว ชื่ออานนท์ ตัวหนึ่ง ชื่ออุปนันทะตัวหนึ่ง ชื่ออัชโฌหารตัวหนึ่ง ปลาใหญ่ทั้ง ๓ ตัวนี้ ยาวถึง ๕๐๐ โยชน์ ชื่อติมังคละตัวหนึ่ง ชื่อติมิรมิงคละตัวหนึ่ง ชื่อมหาติมิรมิงคละ ตัวหนึ่ง ปลาใหญ่ ๓ ตัวนี้ยาว ๑,๐๐๐ โยชน์ ปลาใหญ่ทั้ง ๖ ตัวนั้น ปลาอานนท์ อยู่ในส่วนข้างหนึ่งแห่งมหาสมุทร ฝูงปลาเป็นอันมากพากันเข้าไปหา ปลาอานนท์นั้น. วันหนึ่ง ปลาเหล่านั้นคิดกันว่า พระราชาของสัตว์สองเท้า และสัตว์สี่เท้าทั้งหมด ย่อมปรากฏ แต่พระราชาของพวกเรายังไม่มี พวกเรา จักกระทำปลาตัวหนึ่งให้เป็นพระราชา ปลาทั้งหมดได้รวมกันเป็นเอกฉันท์ ยกปลาอานนท์ขึ้นเป็นพระราชา จำเดิมแต่นั้นมา ปลาเหล่านั้นก็ไปบำรุงปลาอานนท์ นั้นทุกเวลาเย็นและเวลาเช้า. อยู่มาวันหนึ่ง ปลาอานนท์กินหินและ สาหร่ายอยู่ ณ ภูเขาแห่ง หนึ่ง กินปลาตัวหนึ่งโดยไม่รู้สึกว่าเป็นปลา สำคัญว่าเป็นสาหร่าย เนื้อปลา นั้นแผ่ไปทั่วสรีระของมัน มันคิดว่า นี้อะไรหนอช่างอร่อยเหลือเกิน จึงคายออกมาดูเห็นเป็นชิ้นปลา คิดว่า เราไม่รู้จักกินมานาน ถึงเพียงนี้ จำเดิมแต่นั้นก็คิดต่อไปว่า พวกปลามาสู่ที่บำรุงของเราทั้งเวลาเช้าและเวลา เย็น เวลากลับไป เราจะกินมันตัวหนึ่งหรือสองตัว แต่เมื่อจะกินมันโดย เปิดเผย ปลาแม้ตัวหนึ่งก็จักไม่เข้าใกล้เรา จักพากันหนีไปเสียหมด เราจัก ต้องทำอย่างแนบเนียน เราจักจับตัวที่โค้งคำนับเราหลังที่สุดกิน ดังนี้แล้ว ได้กระทำตามที่ตนดำริไว้ทุกประการ ปลาเหล่านั้นถึงความสิ้นไปโดยลำดับ จึงคิดกันว่า ภัยเกิดขึ้นแก่พวกญาติของเราจากที่ไหนหนอ ลำดับนั้น ปลาฉลาด ตัวหนึ่งคิดว่า กิริยาของปลาอานนท์ไม่ชอบใจเราเลย เราจักคอยจับกิริยา ของเขา เมื่อฝูงปลาไปสู่ที่บำรุงแล้ว ได้แฝงตัวอยู่ในหูของปลาอานนท์…

เพราะ ฉะนั้น เมื่อพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้ ก็ต้องตั้งสมมุติฐานว่า มีไว้ก่อน แล้วพิสูจน์ด้วยผลการทดลองครับ คือ ปฏิบัติธรรม จนหยั่งรู้ เกิดตาทิพย์ มองไปก็เห็นเองแหละครับ ว่าเป็นอย่างไร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top
โค้ดเพลงรักฉันให้มากกว่านี้ก็พอ..
โค้ดเพลงรักฉันให้มากกว่านี้ก็พอ
ผลการสอบตํารวจ ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบ..
ผลการสอบตํารวจ ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบ..
โน๊ตบุ๊ค acer aspire4730z..
โน๊ตบุ๊ค acer aspire4730z
ภาพเคลื่อนไหวการ์ตูน..
ภาพเคลื่อนไหวการ์ตูน
เชลยศักดิ์ เรื่องย่อเชลยศักดิ์ เรื่องย่อละครเชลยศักดิ์..
เชลยศักดิ์ เรื่องย่อเชลยศักดิ์ เรื่องย่อละครเชลยศักดิ์
โค้ดเพลงคำตอบของหัวใจ..
โค้ดเพลงคำตอบของหัวใจ
ภาพงานหมั้น เปิ้ล นาคร สาระแน จูน กษมา มยุมาศ..
ภาพงานหมั้น เปิ้ล นาคร สาระแน จูน กษมา มยุมาศ
โค้ดเพลงเธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะรัก..
โค้ดเพลงเธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะรัก
wondergirl และ snsd ศัลยกรรม ก่อนและหลัง..
wondergirl และ snsd ศัลยกรรม ก่อนและหลัง
เรื่องย่อชิงชัง เรื่องย่อละครชิงชัง..
เรื่องย่อชิงชัง เรื่องย่อละครชิงชัง
โค้ดเพลงรักแท้…ยังไง..
โค้ดเพลงรักแท้…ยังไง
โควต้า มหาวิทยาลัยเชีัยงใหม่..
โควต้า มหาวิทยาลัยเชีัยงใหม่
เขยบ้านนอก เรื่องย่อเขยบ้านนอก..
เขยบ้านนอก เรื่องย่อเขยบ้านนอก
โค้ดเพลงความทรงจำครั้งสุดท้าย..
โค้ดเพลงความทรงจำครั้งสุดท้าย
นาตาลี เดวิส..
นาตาลี เดวิส
เนื้อเพลง อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้..
เนื้อเพลง อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้
ฟังเพลง หลอกฝัน..
ฟังเพลง หลอกฝัน
need for speed pro street ภาษา ไทย..
need for speed pro street ภาษา ไทย
นายพรพจน์ โสภาเจริญ..
นายพรพจน์ โสภาเจริญ
สกินน้องหมา สกินน่ารักๆ..
สกินน้องหมา สกินน่ารักๆ