ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ประกาศผลสอบลำพูน

advertisements

ผลการ ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน ออกมาแล้วค่ะติดตามได้ที่เวปเราเลยค่ะมีทุกตำแหน่ง ทุกอัตรา ของ เทศบาลจังหวัดลำพูน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แนบท้ายประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 สำหรับ ประกาศผลสอบลำพูน

นายช่างโยธา 1   ติด  34  คน

นายช่างโยธา  2   ติด  23

ธุรการ 1  ติด 1,132   คน

ธุรการ 2  ติด  417  คน

นักพัฒนา  ติด 1,308

นายช่างโยธา 1   ติด  34  คน

นายช่างโยธา  2   ติด  23

ธุรการ 1  ติด 1,132   คน

ธุรการ 2  ติด  417  คน

นักพัฒนา  ติด 1,308

นักวิชาการการเงิน  122  คน

ทะเบียน  2    ติด  91  คน

บุคลากร  727  คน

นักพัฒนา 1,804  คน

พัฒนาชุมชน3  ลำพูน ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ http://www.ziddu.com/download/6312618/9892_1putana31.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/6312619/98923_2putana32.pdf.html

พัฒนาชุมชน 2 ลำพูน http://www.ziddu.com/download/6311758/9881_12.pdf.html

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค (จนท.ตรวจสอบภายใน 3) [เอกสารแนบ1]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (วิศวกรโยธา 3) [เอกสารแนบ1]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นักวิชาการสุขาภิบาล 3) [เอกสารแนบ1]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นิติกร 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นักวิชาการศึกษา 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นักวิชาการเงินและบัญชี 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นักวิชาการสวนสาธารณะ 3) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (นักพัฒนาชุมชน 3) [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(สัตวแพทย์ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างเขียนแบบ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างเครื่องยนต์ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างสำรวจ 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างไฟฟ้า 2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(นายช่างโยธา2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานทะเบียน2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2) [เอกสารแนบ1]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(เจ้าพนักงานธุรการ2) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างเครื่องยนต์1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างเขียนแบบ1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างไฟฟ้า1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(ช่างโยธา1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่การประปา1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่พัสดุ1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1) [เอกสารแนบ1]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1) [เอกสารแนบ1]
แผนที่สนามสอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
ระเบียบเข้าสอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. [เอกสารแนบ1]
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป(1/9/52) [เอกสารแนบ1]

บุคคลากร3  http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3108&page=4&fromuid=1#pid32531
ตำแหน่ง นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับ 3  นายเอกชัย จันสิงห์

นักวิชาการเกษตรระดับ 3 http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3106&page=1#pid32407

ธุรการ1 http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3052&page=1#pid32255

ตำแหน่งอื่นๆ รอสักครู่ กำลัง จัดทำค่ะ แวะเข้ามาดูเรื่อย เดี๋ยวก็ครบทุกตำแหน่งค่ะtags : ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, ประกาศผลสอบ ภาค ข ลำพูน, ประกาศผลสอบ ภาค ข เทศบาลลำพูน, ประกาศผลสอบ ลำพูน, ประกาศผลสอบ เทศบาลลำพูน, ประกาศผลสอบภาค ข จ.ลำพูน, ประกาศผลสอบภาค ข จังหวัดลำพูน, ประกาศผลสอบภาค ข ลำพูน, ประกาศผลสอบภาค ข เทศบาลลำพูน, ประกาศผลสอบภาค ข เทศบาลเมืองลำพูน, ประกาศผลสอบลำพูน, ประกาศผลสอบเทศบาลลำพูน, ประกาศผลสอบเทศบาลเมืองลำพูน, ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำรวจ, ผลสอบ ลำพูน, ผลสอบภาค ข ลำพูน, ผลสอบภาค ข เทศบาลลำพูน, ผลสอบลำพูน, ผลสอบเทศบาลลำพูน, ศาลากลางจังหวัดลำพูน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, อบจ.ลำพูน, เทศบาลจังหวัดลำพูน, เทศบาลลำพูน,


พร
รอผลพัฒนาชุมชน 2 อยู่ค่ะ
2 กันยายน 2552 - 14:42     IP : 61.7.136.xxx x 

กดฟ
รอตลอด !!
2 กันยายน 2552 - 15:08     IP : 202.151.4.xxx x 

mimi
ทำไมมีคนสอบได้ 1840 แต่ผลที่ได้ มีแค่ 1050
2 กันยายน 2552 - 16:10     IP : 118.172.178.xxx x 

ราตรี ศรีสวัสดิ์
ทำไมไม่ประกาศผลพร้อมกันทุกตำแหน่งเลย รอตำแหน่งธุรการอยู่ค่ะ รบกวนด้วยน่ะค่ะ ขอบุคุณค่ะ
2 กันยายน 2552 - 16:46     IP : 117.47.239.xxx x 

บี
เจ้าหน้าที่ธุรการระดับ 2 ตั้งใจรอมากคะ
2 กันยายน 2552 - 17:13     IP : 118.175.72.xxx x 

aon
บุคลากร 3 ประกาศช้ามากเลย พัฒนาชุมชนมีพันกว่าคนยังประกาศก่อนเลยอ่ะ
2 กันยายน 2552 - 18:09     IP : 118.172.225.xxx x 

aon
ทุจริตกันจริงเลย คนมีความสามารถมักจะไม่ได้ทำงานราชการหรอก เพราะไอ้คนเส้นใหญ่มันคาบไปแดกหมด
2 กันยายน 2552 - 18:10     IP : 118.172.225.xxx x 

ตนลำพูน
รอช่างโยธาระดับ1คับ เมื่อไหร่จะออก บอกด้วยนะคับ
2 กันยายน 2552 - 18:33     IP : 112.142.126.xxx x 

หนิง
รอผลบุคคลากรทำไมยังไมออก
2 กันยายน 2552 - 18:39     IP : 118.172.212.xxx x 

pahnaja
รอนวช.การเกษตรค่ะ เร็วหน่อยก็ดีนะค่ะ
2 กันยายน 2552 - 19:38     IP : 125.27.8.xxx x 

แอนนา
สอบภาค ค ลำพูนเมื่อไหร่คะ
2 กันยายน 2552 - 19:44     IP : 117.47.225.xxx x 

แอนนา
ถ้าติดแล้วจะสอบภาค ค เมื่อไหร่ วันที่อะไรคะ
2 กันยายน 2552 - 19:44     IP : 117.47.225.xxx x 

แอนนา
ติดภาค ค แล้วจะสอบภาค ค ต่อเมื่อไหร่คะ ภายในเดือนกันยายนหรือเปล่า
2 กันยายน 2552 - 19:46     IP : 117.47.225.xxx x 

นิโลบล มาลา
อยากให้ช่วยส่งข่าวว่าประกาศผลบุคลากร3เมื่อไหร่
2 กันยายน 2552 - 20:37     IP : 118.172.231.xxx x 

อ.
งานบุคลากรไม่มาสักทีครับ
3 กันยายน 2552 - 01:02     IP : 202.149.25.xxx x 

aon
ทำไมไม่เอาบุคลากรมาลง
3 กันยายน 2552 - 09:10     IP : 203.113.105.xxx x 

admin
อัพเดท ทุกตำแหน่งแล้วนะครับ
3 กันยายน 2552 - 09:47     IP : 122.154.14.xxx x 

ซาง
เปิดดูยังไงฟะ
3 กันยายน 2552 - 09:55     IP : 61.19.65.xxx x 

aon
ถึงคุณaon คนที่ได้ไม่ใช่เส้นเสมอไปนะ เพราะเราสอบมาไม่มีเส้นก็ยังได้เลย ลองพยายามให้มากกว่านี้สิ ไม่ได้แล้วก็มาโทษว่าคนที่ได้ใช้เส้น มันไม่ยุติธรรม
3 กันยายน 2552 - 10:53     IP : 118.172.68.xxx x 

เหนือ
กาเอากาเอา อย่างหมั้นใจ ผมนั่งยังไม่ถึงครั่งชั่วโมง มีคนยกมือจะส่งกระคาษคำตอบกันเพียบเลย ไม่อยากดูผลสอบเลย
3 กันยายน 2552 - 10:56     IP : 117.47.148.xxx x 

u
ดีใจจังสอบได้
3 กันยายน 2552 - 11:07     IP : 203.113.105.xxx x 

ผ่านแล้ว
การสอบสัมภาษณ์มีกรณีที่ว่าไม่ผ่านแล้วไม่ได้ขึ้นบัญชีบ้างไหมค่ะใครรู้ช่วยตอบเราที
3 กันยายน 2552 - 12:11     IP : 124.157.177.xxx x 

tuis
ตำแหน่งบุคลากร ประกาศเมื่อไรครับ สอบติด 727 คน จริงหรือเปล่าครับ
3 กันยายน 2552 - 12:26     IP : 203.144.130.xxx x 

คนสอบจากชัยภูมิ
ผมขอแสดงความยินดีกับคนสอบผ่าน ผมก็ 1 ในนั้น คุ้มค่ากับการเดินทางไกลๆไปสอบได้เพื่อนใหม่ แต่ขอเป็นกำลังใจกับคนที่ไม่ผ่าน อย่าท้อนะครับ ได้ข่าวว่า อบจ.นนทบุรีกำลังเปิดภาคขเร็วนี้ ..สู้ๆ
3 กันยายน 2552 - 13:11     IP : 112.142.13.xxx x 

007
ผมสอบไม่ติดคับแต่ผมสงใสว่าทำไมห้องสอบผมทั้งห้องไม่มีคนสอบผ่านเลยงงไหมละคับ พวกเราจะพากันปึกยกห้องเชียวหรือ แต่ตอนสอบเราไม่ทันฟังกรรมการคุมสอบบอกว่าให้เขียนรหัสประชาชนแทนชื่อทำให้เราต้องใช้ปากกาขีดฆ่าชื่อออกแล้วค่อยเขียนรหัสประชาชนจะเป็นเพราะแบบนี้รึเปล่าคับทำให้ทั้งห้องไม่มีคนสอบผ่าน คอมอ่านไม่ออกหรอคับ ทั้งๆที่ผมตอบได้ทุกข้อที่ถามมาผมทำข้อสอบได้ด้วย ผู้ใหญ่พิจารณาที (เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย2 ห้องสอบที่14)
3 กันยายน 2552 - 14:16     IP : 58.137.131.xxx x 

ทิพย์
ธุรการ ระดับ1เมื่อไหร่จะประกาศ
3 กันยายน 2552 - 14:28     IP : 113.53.204.xxx x 

nn
ไม่น่าเชื่อว่าสันทนาการสอบได้แค่2คน ไม่น่าเชื่อจริงๆๆ.........อนิจจัง
3 กันยายน 2552 - 14:32     IP : 112.142.113.xxx x 

A
ทำไม ธุรการ 2 เปิดดูไม่ได้ ช่วยที
3 กันยายน 2552 - 15:16     IP : 202.143.136.xxx x 

km
ตำแหน่งธุรการ1ถ฿งยังไม่ออกครับ
3 กันยายน 2552 - 15:43     IP : 117.47.141.xxx x 

km
ช่วยบอกที
3 กันยายน 2552 - 15:44     IP : 117.47.141.xxx x 

km
ช่วยโพสมาบอกด้วย
3 กันยายน 2552 - 15:46     IP : 117.47.141.xxx x 

ปอ
รอผลตำแหน่งนักวิชาการเกษตรอยู่ เมื่อไหร่จะมาสักที
3 กันยายน 2552 - 16:11     IP : 118.172.59.xxx x 

แก้ว
เข้าห้องสอบเค้าคุยโทรศัพท์ได้ด้วยหรอ กรรมการไม่เห็นว่าอะไร แถมคนนั้นเค้ายังทำข้อสอบเสร็จเร็วม๊ากอย่างไม่น่าเชื่อ!
3 กันยายน 2552 - 17:18     IP : 125.26.101.xxx x 

99
เราสอบ ไฟฟ้าระดับ1 ไม่ติด เซงคราบ รอบหน้าเจอกัน
3 กันยายน 2552 - 19:16     IP : 118.172.35.xxx x 

เซ็ง
เซ็งมาก ตอนไปสอบก็หาที่สอบลำบาก ไม่มีการจัดการ ที่ดี ตอนจะดูผลสอบก็ดันเข้าดูไม่ได้อีก พอเข้าได้ก็โหลดช้าอีก บอกได้คำเดียว...เซ็ง ถ้าจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องเปิดสอบเลยดีกว่า บอกอะไรก็ไม่ชัดเจน ไม่มีการชี้แจงให้ละเอียด
3 กันยายน 2552 - 21:30     IP : 202.149.25.xxx x 

mangmoo
ระบบราชการไทยนะครับ ที่ผลออกช้าเพราะคนที่ตกลงจะได้ยังไม่มา 555 เข้าใจกันเอาเองนะครับ ผมอยู่ในระบบงานเทศบาลมา 13 ปีแล้ว รู้ดีครับ เขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาถึงเปิดกรอบตำแหน่งมา 75% เด็กเส้นทั้งนั้น ซีละแสนครับที่จังหวัดผมมีข่าวแบบนี้นะ เท็จจริงไปสืบกันเองละกันครับ ภาค ข. ค. เป็นภาคของการใช้เส้นสายครับ นอกจากว่าท่านจะสอบจากส่วนกลางแล้วเขากระจายไปทุกภาคนั่นแหละครับไม่มีเส้น ถ้าสอบภายในจังหวัดยังไงก็มีครับเด็กผู้ใหญ่ในจังหวัดครับ ระบบนี้มันเป็นธรรมเนียมในระบบราชการไทยครับ แก้ยากครับ ได้แต่ทำใจและทำใจครับ ดีใจกับคนที่สอบได้แบบบริสุทธิ์นะครับใครที่สอบได้ก็รู้แก่ใจอยู่ว่าสอบเข้ามาได้ยังไง คนที่สอบไม่ได้ก็ขอให้พยายามอีกนะครับ อย่าพึ่งท้อนะแต่ก็ต้องเข้าใจระบบเน่าๆของไทยด้วย เป็นกำลังใจให้คนที่สอบครับ
4 กันยายน 2552 - 09:25     IP : 114.128.211.xxx x 

ทำใจ
คนที่สอบติดก้อไม่ต้องหวังว่าจะมีที่ลง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ยังขอใช้บัญชีของ อบจ.กำแพงเพชร บรรจุ 1 ตุลาคมนี้พร้อมพวกสอบใหม่ แล้วจะเหลือให้พวกที่สอบลำพูนเหรอ ขอถามผู้ใหญ่ของลำพูนหน่อย เปิดสอบแล้วยังขอใช้บัญชีที่อื่นได้อีกเหรอ
4 กันยายน 2552 - 10:34     IP : 118.172.55.xxx x 

นู๋นู๋
ช่ายๆๆๆเราก้อได้ข่าวมาเหมือนกัน พี่สาวเราอยู่ อบจ.กำแพง เห็นบอกว่า มาขอหนังสือเพื่อที่จะได้ทันเข้าก . ลำพูน เปิดสอบแล้วทำมัยถึงใช้บัญชีที่อื่น แล้วจะเปิดสอบทำ วรนุช ทำมัย แล้วคนที่สอบได้จะไปอยู่ไหน.....
4 กันยายน 2552 - 10:37     IP : 118.172.55.xxx x 

jacky
สอบติดด้วยอ่ะ ดีใจจังเยยย...นักวิชาการเกษตรจร้า
4 กันยายน 2552 - 11:15     IP : 118.175.138.xxx x 

คนไม่ได้สอบ
ไม่มีคนใช้เส่นจริงเหรอ เห็นมีแต่เด็กลูกจ้างที่ทำงาน อบจ. ลำพูน ทำงานก็งั้น ๆ เรียนก็ไม่เก่ง คงไม่ได้ขอให้นายช่วยหรอกนะ เห็นใจคนที่เค้าไม่มีนายหน่อยสิ ใช้ความสามารถสิ หรือว่าไม่มี
5 กันยายน 2552 - 14:32     IP : 202.149.25.xxx x 

ไม่บอก
ผู้....ราชการ ไม่มีความโปร่งใสเอาเสียเลย
6 กันยายน 2552 - 11:22     IP : 113.53.143.xxx x 

คนไกล
รอผลบุคคลากร3อยู่ทำไมช้าจัง รบกวนด้วยค่ะ
8 กันยายน 2552 - 09:25     IP : 118.175.166.xxx x 

เจอเส้น
บรรเทาสาธารณภัย2 รับผู้จบเหมืองแร่ด้วยหรือ ลำพูนเขารับเพราะ เป็นลูกจ้างของเทศบาล
11 กันยายน 2552 - 16:15     IP : 112.142.127.xxx x 

ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป
เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100% เข้าดูแนวข้อสอบชั่วคราวได้ที่ hi.5 และค้นหาคำว่า เปิดสอบข้าราชการ จะพบแนวข้อสอบลับที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติว อันดับ 1 แนวข้อสอบของแท้ 100%
14 กันยายน 2552 - 14:46     IP : 114.128.17.xxx x 

ศิริพร
ประชาสัมพันธ์เรื่องเดินทางไปสอบภาคข นนทบุรี+พังงา มีบริการรถตู้รับ-ส่งจาก เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และใกล้เคียง ในราคา 2,900 บาท เดินทางวันที่ 24 ก.ย. 52 (ไปครั้งเดียวได้ถึง 2) ติดต่อ 083-7414133 (ศิริพร) และ ก้องภัคจ์ 053-312198 เฉพาะเวลา 12.00-14.00 น. และ หลัง 16.00 น.เป็นต้นไป
17 กันยายน 2552 - 09:51     IP : 114.128.209.xxx x 

เด็กดี
ทำไมประกาศผลสอบสัมภาษณ์ช้าจังเลย สอบผ่านมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้ว
21 กันยายน 2552 - 09:40     IP : 125.26.182.xxx x 

ละอ่อนศรีชุม
รู้สึกว่าประกาศสอบสัมภาษณ์ช้ากว่าปกติ ผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้ว
21 กันยายน 2552 - 17:32     IP : 118.172.130.xxx x 

nutw
ถามจิงเถอะว่าภาค ค นี่ตัดสินจากไรคะ คนที่ถามถามไม่ถึง2นาที จิงๆแล้วผลไม่น่าจะช้าขนาดนี้นะ หรือกำลังวิ่งเต้นใต้โต๊ะกันอยู่ จากเด็กจันทบุรี
21 กันยายน 2552 - 23:14     IP : 118.172.247.xxx x 

nutw
ไปก้อลำบาก แถมดันซวยวันสอบสัมภาษณ์ ตรงกับวันรับปริญญา แต่ต้องเลือกไปลำพูน ไปถึงถามไม่ถึง2นาที เสียความรู้สึกนะ เด็กจันทบุรี
21 กันยายน 2552 - 23:20     IP : 118.172.247.xxx x 

ละอ่อนศรีชุม
ในลำพูนเขาก็คงเอาเด็กในจังหวัดไว้ แล้วอีกหกเดือนจึงปล่อยบัญชีนะ มาดูแล้วที่ประกาศช้าคงเป็นเพราะตกลงกันไม่ได้ หมายถึงดึงที่ลงเรียกง่ายๆว่าแย่งเก้าอี้
22 กันยายน 2552 - 10:02     IP : 118.172.86.xxx x 

กุ้ง
ใครที่สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 1 ได้ลำดับที่ 2-22 กรุณาช่วยติดต่อกลับ หรือฝากเบอร์โทร. ไว้ เพื่อที่พวกเราจะสามารถประสานหาตำแหน่งที่ลง เพราะหากรอเขาเรียกบรรจุคงจะไม่ได้แน่ 053-682870 หรือ 089-9545512
13 ตุลาคม 2552 - 13:09     IP : 118.172.103.xxx x 

ท้องถิ่น
ใครสนใจบรรจุ นักวิชาการ 3 จนท.การเงินและบัญชี1-3 ช่างโยธา 1-3 โทร 0862386263
7 มกราคม 2553 - 15:41     IP : 118.175.111.xxx x 

Houses are quite expensive and not everybody is able to buy it. However, <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> was created to aid different people in such hard situations.
15 กรกฎาคม 2554 - 21:43     IP : 193.105.210.xxx x 
1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top
Champsim01..
Champsim01
สูตรเสน่หา เรื่องย่อสูตรเสน่หา..
สูตรเสน่หา เรื่องย่อสูตรเสน่หา
โค้ดเพลงขอเพียงใจเรามีกัน..
โค้ดเพลงขอเพียงใจเรามีกัน
ฝนดาวตก 2552 พฤศจิกายน ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต ฝนดาวตกลีโอนิดส์..
ฝนดาวตก 2552 พฤศจิกายน ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต ฝนดาวตกลีโอนิดส์
จงกลกลิ่นเทียน เรื่องย่อ เรื่องย่อจงกลกิ่งเทียน..
จงกลกลิ่นเทียน เรื่องย่อ เรื่องย่อจงกลกิ่งเทียน
วิธีเล่นรูบิค..
วิธีเล่นรูบิค
บอย ปริญญา ปุ่นสกุล เสียชีวิต..
บอย ปริญญา ปุ่นสกุล เสียชีวิต
จิ๊บ ปกฉัตร รับปริญญา..
จิ๊บ ปกฉัตร รับปริญญา
คลิป ภาพ ยิง สนธิ ลิ้มทองกุล..
คลิป ภาพ ยิง สนธิ ลิ้มทองกุล
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2552..
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2552
โค้ดเพลงตากน้ำตา..
โค้ดเพลงตากน้ำตา
มาลิบูเกสต์เฮ้าส์..
มาลิบูเกสต์เฮ้าส์
โค้ดเพลงคนคิดมาก..
โค้ดเพลงคนคิดมาก
ตัวเปิดsv 255 90..
ตัวเปิดsv 255 90
ภาพพื้นหลังสวยๆ..
ภาพพื้นหลังสวยๆ
เลขเด็ดงวดนี้ หวยเด็ดงวดนี้ หวยหลวงพ่อปากแดง เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง 16 ธันวาคม 2552..
เลขเด็ดงวดนี้ หวยเด็ดงวดนี้ หวยหลวงพ่อปากแดง เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง 16 ธันวาคม 2552
โค้ดเพลงชีวิตฉันไม่ได้เป็นของเธอ..
โค้ดเพลงชีวิตฉันไม่ได้เป็นของเธอ
ขุนแผนโคโยตี้(มหาเสน์หเด็ดขาด) อือขุนแผนพระลามกมีสาวโคโยตี้ยืนเปลือยคู่โอบ’ศิวลึงค์..
ขุนแผนโคโยตี้(มหาเสน์หเด็ดขาด) อือขุนแผนพระลามกมีสาวโคโยตี้ยืนเปลือยคู่โอบ’ศิวลึงค์..
Pershape ลดน้ำหนัก เห็นผลอย่างถาวร ไม่โยโย่..
Pershape ลดน้ำหนัก เห็นผลอย่างถาวร ไม่โยโย่
เด็ก ม.3 โดนเพื่อนรุมข่มขืนกรี๊ดลั่น (ใจไม่แข็งพอห้ามดู)..
เด็ก ม.3 โดนเพื่อนรุมข่มขืนกรี๊ดลั่น (ใจไม่แข็งพอห้ามดู)